ASSETS

SEEEN doet aan business development door een combinatie van drie assets die an sich niet uniek zijn, maar uniek worden, precies door het feit dat ze worden samengebracht.
COMMUNICATIE
Marketing, sociale media, advertenties, websites, ...
GRAFISCH ONTWERP
Logo, huisstijl, banners, folders, ...
JURIDISCHE OPTIMALISATIE
IP bescherming, contracten, administratie, steunmaatregelen, ...

BUSINESS DEVELOPMENT
BY CRAFTSMANSHIP

Karel-Jan Vercruysse

Veel grote bedrijven hebben intern een business developer in dienst. Zo’n business developer heeft als taak het bedrijf te sturen in de richting van groei. Om die taak te vervullen heeft de business developer verschillende assets voorhanden. Afhankelijk van de specialisatie van de persoon in kwestie zal hij (of zij) zijn pallet aan assets samenstellen.

Zo kan men er bijvoorbeeld voor kiezen voor het sales-beleid van de onderneming te optimaliseren, kan men het werk efficiënter tussen verschillende afdelingen verdelen, of licht men de omzetcijfers door, om maar enkele voorbeelden te geven.

Een extra personeelslid aannemen die de taak van business developer op zich neemt, is echter een investering die voor de meeste kmo’s niet te verantwoorden valt. Daarom neemt een personeelslid of de zaakvoerder zelf, vaak onbewust, deze taak op zich.

Uiteraard hoeft dit geen slecht idee te zijn, alleen kan men zich de vraag stellen of er geen kans op mogelijke groei is blijven liggen, omdat er niemand actief mee bezig is geweest.

Door een externe business developer in te schakelen, hoeft de kmo zich niet te bekommeren over torenhoge personeelskosten, en kan iedereen zich voor de volle 100% op zijn taken concentreren, zonder dat kansen op groei worden gemist. SEEEN wil binnen kmo’s precies die functie vervullen en doet dat vanuit een unieke combinatie van drie assets: grafisch ontwerp, communicatie en juridische optimalisatie.

REFERENTIES

l6
l1
l3
l4
l2
l5

THANKS FOR WATCHING

THE END